دعا چیست

Posted: January 27, 2013 in Uncategorized

دعا چیست

.مردم دنیوی تصور میکنند که دعا فقط وسیله ای برای رفع نیازهای شخصی آنها است …بعضی افراد هم فقط در هنگام مشگلات بیاد خدا می افتند و پس از رفع مشکلات خدا را کاملا فراموش می کنند ولی دعا برای یک فرد ایماندار : پرواز بسوی معبود آسمانی است و ارتباط قلبی و صمیمانه و عاشقانه با معبود آسمانی ماست.

دعا ملاقات ودیدار یار و یاور است…دعا پیوند قلبی میان خدا وانسان است. …یک ایماندار مسیحی درهنگام دعا حضور شیرین خدا را در تمام ذرات وجودش حتی در مغز استخوا نهایش احساس می کند و غرق در لذتی عمیق و آسمانی میگردد و از شدت شوق میلرزد…در دعای مسیحی ارتباط دو طرفه برقرارمیگردد و گفت و شنودی میان انسان و پدر آسمانی است …دعا عامل تغییر و تبدیل در زندگی بشر است و سرنوشت ساز است… طرز فکر و مسیر زندگی را عوض می کند و شخصیت ها را تغییر میدهد… دعا همه چیز را عوض می کند..اگر در تاریکترین لحظات زندگی خود هستید… دعای با ایمان ناگهان انفجار نور ایجاد می کند..حتی تغییر و تبدیل در طبیعت بوجود میاورد مثلا مسیر طوفان ها
و گرد بادها را تغییر میدهد… دعا حتی مسیر تاریخ را عوض می کند….دعای با ایمان قدرت و انرژی خدا را در زمین پیاده می کند… و میلیارد ها بار قوی تر از بمب های اتمی و هیدروژنی است.
پس هر روز دعا کنید… همیشه دعا کنید… در همه حال و هر جا دعا کنید

Advertisements
Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s