مهاجمین مسلمان به روی دو نوکیش مسیحی ایرانی چاقو کشیدند

Posted: February 6, 2013 in Uncategorized

مهاجمین مسلمان به روی دو نوکیش مسیحی ایرانی چاقو کشیدند

در نروژ سه فرد مسلمان که صورت های خود را پوشانده بودند بر روی دو نوکیش مسیحی فارسی زبان که از اسلام به مسیحیت گرویده اند چاقو کشیدند. مهاجمین هنگام حمله فریاد “کافر” سر می دادند.

« فشار و تهدیدها هر روز برای نوكیشان مسیحی در داخل بیشتر می شود ، احکام سنگین متوجه کسانی است که از اسلام به مسیحیت گرویدند، بسیاری از نوکیشان از ایران خارج شده و به این بهانه که شاید در آزادی کشورهای غربی و بدور از هر گونه افراطی گری بتوانند در آن کشور آزادانه به عبادت خود بپردازند، اما گویا این نوکیشان مسیحی در هر کجا از سوی این متعصبین در امان نیستند.

پناهجوی مسیحی ایرانی که خواهان حقوقش بوده توسط کارفرمای ترک خود در محل کارش قسمتی از بدنش توسط آب داغ سوزانده می شود . و یا مسیحی افغان ی که از اسلام به مسیحیت گرویده بود بوسیله آب جوش و اسید توسط مسلمانان در مرکز پذیرش پناهجویان ( باز هم در نروژ) مورد حمله قرار می گیرد. این رویدادها از جمله خبرهای انتشار یافته ای است که متاسفانه نوکیشان مسیحی با این قبیل موضوعات دست به گریبان هستند.

“دولت نروژ چندی پیش اقدام به صدور رای منفی برای برخی از پرونده های نوکیشان مسیحی کرده است، با این بهانه که ایران برای مسیحیان ایرانی امن میباشد و هیچ خطری جان یا آزادی مسیحیان را در ایران تهدید نمیکند.”

با توجه به این مطلب که طی ماههای گذشته خبرهایی از وضعیت نوکیشان مسیحی در نروژ مبنی بر اینکه پرونده بسیاری از این افراد در مراحل رسیدگی با پاسخ منفی مواجه شده و دولت نروژ نیز اقدام به دیپورت این افراد میکند. بر آن شدیم تا خبری که در “ماههای گذشته” در نروژ برای دو نوکیش مسیحی اتفاق افتاده است ضمن انتشار کامل این مطلب که پیش از این برای هموطنان ما بفارسی منتشر نشده و فقط در مطبوعات نروژی انتشار یافته ضمن یادآوری مجدد این خبر، اعلام کنیم که مسیحیانی که از ادیان دیگر بخضوض اسلام به مسیحیت می گروند احتمال آن می رود تا در هر کجای دنیا از سوی اسلامگرایان افراطی مورد تهدید واقع شوند .

– سوء قصد به جان دو نوکیش مسیحی در نروژ

منابع خبری و مطبوعات نروژی گزارش دادند که این حمله در شهر هاگسوند نروژ رخ داد. دو نوکیش مسیحی در حال قدم زدند بودند که ناگهان سه فرد مسلمان در حالی که آنها را کافر می خواندند با چاقو به آنها حمله کردند و جراحاتی بر ایشان وارد کردند.

پس از این حمله، یک پرستار که در آن حوالی بود کمک های اولیه را بر روی این دو نوکیش انجام داد تا اینکه نهایتن این افراد با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.

طبق گزارش پلیس، یکی از این نوکیشان مسیحی دو جراحت در ناحیه کمر برداشته و دیگری از ناحیه پهلو چاقو خورده است. هیچ کدام از مهاجمین هنوز دستگیر نشده اند.

این دو نوکیش مسیحی ایرانی به دلایلی امنیتی مایل به افشای هویت خود نیستند. ایشان سالهاست در نروژ ساکن هستند. یکی از آنها در نروژ مسیحی شده و دیگری در ایران به مسیح ایمان آورده است. هر دوی ایشان در کلیسایی در محل زندگی شان فعالیت دارند.

کشیش ایشان که او نیز نخواست نامی از او برده شود، می گوید، “آنها در جمع ما بسیار فعال هستند و در جلسات ما نیز شهادت ایمانشان را داده اند.”

کشیش مذکور اطمینان دارد که انگیزه های مذهبی پشت این حمله بوده است. وی در این رابطه گفت، “من کاملن مطمئنم. مهاجمین هنگام حمله فریاد می زدند “کافر”. به همین خاطر شکی از این بابت ندارم.”

وی اظهار داشت که به هیچ وجه انتظار چنین اتفاقاتی را در هاگسوند نداشته است و گفت، “بسیار ناراحت کننده و تعجب آور است. اصلن فکر چنین چیزی را نمی کردم. تا کنون تهدیدی برای نوکیشان در این منطقه به گوشم نخورده بود.”

Advertisements
Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s