دعای توبه در مسیحیت چگونه انجام می گیرد؟

Posted: February 12, 2013 in Uncategorized

 

دوستان عزیزم هنگامی که شخصی خود را ، بعد از مدتی مطالعه و تعمق در طریق مسیحیت ، گناهکار می بیند و احتیاج به نجات دهنده دارد، این یعنی  بیداری روحانی و دیدن خود در نور و شنیدن صدای دعوت عیسی مسیح به آغوش خویش می باشد . او کافیست در حضور خدای محبت  زانو زده و دعا  کند تا آمرزیده شده حیات جاودانی بیابد. این دعا، دعای توبه نام دارد. دعای توبه ، به خودی خود چیزی را عوض نمی کند. این دعا زمانی مؤثر است که بیانگر شناخت، درک، و ایمان شخص از گناه و احتیاجش به نجات (در مسیح) باشد.
 
اولین جنبۀ دعای توبه در مسیحیت  حاوی این مطلب است که شخص فهمیده باشد که گناهکار است. رومیان 10:3 می گوید: ” چنانکه مکتوب است “کسی عادل نیست، یکی هم نی.” کتابمقدس بطور واضح تعلیم می دهد که همۀ ما گناه کرده ایم، و بخاطر گناهکار بودنمان، همۀ ما مُحتاج رحمت و آمرزش الهی می باشیم (تیطس 5:3ـ7) زیرا گناه ما را مستحق مجازات ابدی کرده است (متی 46:25). دعای توبه  در واقع خواستۀ پر التماس یک گناهکار است که از خدا می طلبد، به عوض اینکه او را بخاطر گناهانش مورد غضب و داوری قرار دهد، فیض و رحمت الهی به او عطا نماید.
 
دومین جنبۀ دعای توبه حاوی این مطلب است که شخص گناهکار آنچه را که خدا برای معالجۀ وضعیت گناه آلود و مُهلک ما انجام داده است، درک کرده باشد. خدا جسم پوشید و در شخص عیسی مسیح قالب انسانی بخود گرفت (یوحنا 1:1 ، 14). در حالی که زندگی زمینی وی مقدس و بدون گناه بود، تعالیمش در مورد خدا بود (یوحنا 46:8 ؛ دوم قرنتیان 21:5). او به جای ما بر روی صلیب مُرد و بدین وسیله مجازاتی را که ما مستحق آن بودیم، بر خود گرفت (رومیان 8:5). عیسی مسیح، پس از مَرگ، از مُردگان برخاست و بدین ترتیب پیروزی خود را بر گناه و مَرگ و جهنم ثابت نمود (کولسیان 15:2 ؛ اول قرنتیان باب 15). با در نظر گرفتن مطالبی که گفته شد، اگر ما فقط به عیسی مسیح ایمان آوریم، آمرزش گناهان و وعدۀ حیات ابدی به ما داده خواهد شد. در نهایت آنچه ما باید انجام دهیم این است که ایمان آوریم او به جای ما مُرد و روز سوم از مُردگان قیام نمود (رومیان 9:10ـ10). نجات ما تنها توسط فیض خدا، فقط به وسیلۀ ایمان، و تنها از طریق عیسی مسیح میسّر است. در افسسیان 8:2 می خوانیم: ” زیرا که محض فیض نجات یافته اید؛ بوسیلۀ ایمان. و این از شما نیست بلکه بخشش خداست.”
 
اعلام  دعای توبه فقط راهی است برای اینکه شخص گناهکار در حضور خدا اقرار می کند که برای نجات یافتن تنها به عیسی مسیح اعتماد دارد. “کلمات” و یا “دعای سحرآمیزی” وجود ندارد که باعث نجات شما بشود. تنها و تنها ایمان به مَرگ و قیام عیسی مسیح است که قادر است ما را نجات ببخشد. اگر شما واقعاً مفهوم گناهکار بودن و احتیاج خود به نجات را درک کرده اید، می توانید از نمونه دعای زیر به عنوان ” دعای توبه ،” برای ابراز ایمان خود استفاده کنید.
 
 
“خداوندا، می دانم که به ضّد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح، مجازاتی را که من شایستۀ آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد میکنم. تو را شکر می کنم که محض فیض عجیب خود گناهانم را بخشیده و به من حیات جاودانی داده ای. آمین.” 
 
 
دوست خوب من ، اگر با تمامی قلب و تشنگی و نیاز روحانی این دعای ساده را نزد عیسی مسیح ( تجسم خدا در جسم ) اعلام نمودی ، به شما تبریک عرض می نماییم و خداوند قدوس ، پدر سرمدی را برای وجود شما فرزندش شکر گذاریم که برادر یا خواهر گمشده دیگرمان به آغوش پدر آسمانی مان در پاکی و سلامتی و حیات ابدی و شادی و آرامی ساکن گردید . پیشنهاد می کنم کتاب مقدس را هر روزه مطالعه و همچون غذای روحانی استفاده نماید . اگر در دسترس نیست ، می توانید از صفحه اصلی دانلود و یا آنلاین بخوانید . همچنین شما گل باغ پدر برادر و خواهر گرامی ، هر روزه بر صخره نجات ایران خوش آمده هستید و می توانید از دیگر مطالب و مقالات استفاده نماید و اگر سئوالاتی هم  در زمینه مسیحیت دارید با ما از طریق ( تماس با صخره نجات ایران) در میان بگذارید  . دعای قلبی ما این است که جانهای شما در محبت پدر آسمانیمان هر لحظه شیرین گردد . آمین 

در شادی و برکات خداوند عشق و محبت باشید  

Advertisements
Comments
  1. […] در این راستا کلام خدا می فرماید : امروز آسمان‌ و زمین‌ را بر شما شاهد می‌آورم‌ كه‌ حیات‌ و موت‌ و بركت‌ و لعنت‌ را پیش‌ روی‌ تو گذاشتم‌؛ پس‌ حیات‌ را برگزین‌ تا تو با ذریتت‌ زنده‌ بمانی‌ (تثنیه باب سی آیه نوزده) . در فیض و آرامی و شادی این چنین میراث ابدی باشید.آمین                     دعای توبه در مسیحیت چگونه انجام می گیرد؟                                     […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s