کلام خداوند فقط مال ” من ” است و با ” من ” سخن می گوید

Posted: March 3, 2013 in Uncategorized

کلام خداوند فقط مال

کلام خداوند فقط مال ” من ” است و با ” من ” سخن می گوید .
تازه کتاب مقدس را خوانده بودم شاید هم تمام نکرده بودم .
سرمست و مغرور از ایمان خود همه را با کلام و آیه های کتاب مقدس قضاوت میکردم . کشیش و خادمین کلیسا را ریاکار و دنیوی و دیگر ایمانداران را مردمی فرض می کردم که قدرت فهم کلام خدا را ندارند . بی ایمانان که جای خود را داشتند و آنها را با شیطان مقایسه می کردم .
خداوند را سپاس که کلام خود را آینه ایی برای من قرار داد تا خود را در آن ببینم امروز هر آیه ایی از کلام می خوانم خودم را با آن می سنجم و می دانم این آیه برای من است نه برای قضاوت دیگران .
تنها خبر خوش است و محبت که باید به دیگران داد . باقی همش مال من است .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s