حمله مردان نقاب دار در کشور نروژ به یک پناهنده مسیحی

Posted: April 22, 2013 in Uncategorized

 

عارف موثق یک پناهنده مسیحی که چندی پیش چند مرد نقاب دار با فریاد زدن به این پناهنده که او را کافر خطاب کردن و با ضربه چاقو او را سخت مجروح کردند، و از محل گریختند.

 وی با مرگ فقط ۲ میلی متر فاصله داشت

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s