عیسی مسیح صورت خدای نادیده ؛

Posted: September 3, 2013 in Uncategorized
دوستان و همسفران عزیز در جاده عشق ؛

برای درک و پی بردن به این که چرا خدا در انسان تجسم گردید،البته از بُعد دیگر غیر از نقشه نجات بشر از گناه و وضعیت گم گشتگی و پرداخت فدیه و جریمه گناهان ، این بوده و هست که هیچ کس نمی تواند صورت خدا را ببیند و زنده بماند. برای تعمق و مکاشفه این موضوع با هم به کتاب خروج باب 33 می رویم و مکالمه و بحث حضرت موسی را با خدا بازخوانی می نمایم .
در این گفتگو موسی تاکید بر این دارد که صورت خدا را خود شخصا ببیند و همراه بودن او را با خود ببیند!!  موسی به خداوند عرض کرد: «این درست است که تو به من فرموده ای که این قوم را به آن سرزمین رهبری کنم، امّا به من نگفته ای که چه کسی را با من خواهی فرستاد. تو فرموده ای که مرا خوب می شناسی و از من خشنود هستی.  ۱۳ پس اگر این طور است نقشه خود را به من بگو تا بتوانم تو را خدمت نموده و خُشنود بسازم. همچنین به خاطر آور که تو این قوم را انتخاب کرده ای تا از آن تو باشند.»  ۱۴ خداوند فرمود: «من با تو خواهم آمد و تو را پیروز خواهم ساخت.»  ۱۵ موسی در جواب عرض کرد: «چنانچه با ما نخواهی آمد، ما را از این مکان بیرون نبر  ۱۶ اگر تو با ما نیایی از کجا معلوم خواهد شد که از من و قوم خود راضی هستی؟ حضور تو با وجه تمایز ما با سایر ملل روی زمین می باشد.»  ۱۷ خداوند به موسی فرمود: «من همان طور که تو گفته ای انجام خواهم داد، زیرا تو را خوب می شناسم و از تو راضی هستم.»  ۱۸ آنگاه موسی درخواست کرد: «بگذار تا نور درخشان حضور تو را ببینم.»  ۱۹ خداوند فرمود: «من تمام درخشندگی خود را در مقابل تو می گسترانم. من نام مقدّس خود را به تو اعلام می کنم. من، خداوند هستم. و بر هرکه بر‌گزینم رأفت و رحمت خواهم کرد.  ۲۰ ولی من نمی گذارم که روی مرا ببینی زیرا کسی نمی تواند روی مرا ببیند و بعد از آن زنده بماند.  ۲۱ اینجا در کنار من جایی است که تو می توانی روی یک صخره بایستی.  ۲۲ وقتی که نور درخشان حضور من عبور می کند، تو را در شکاف صخره می گذارم و تو را با دست خود می پوشانم تا عبور کنم  ۲۳ و بعد از آن دست خود را برمی دارم و تو می توانی از پشت مرا ببینی ولی روی مرا نمی توانی ببینی.» 

عاشقان و همسفران جاده عشق ؛
 

خدا را شکر در عصری زندگی می کنیم که نقشه نجات ما انسانها توسط خداوند در عیسی مسیح در 2000 سال پیش انجام شده و امروز صورت خدای نادیده را در تجلی و تجسم مسیح خداوند توسط پیغام خوش انجیل سلامتی در قلب و جان خود لمس و چشیده ایم و دیگر الزامی ندارد که خدا را دراین مسیر سفر ببینیم . عیسی مسیح فرمود :«آيا تو به خاطر اينكه مرا ديده اي ايمان آوردي؟ خوشا به حال کساني که مرا نديده اند و ايمان مي آورند.» (يوحنا 20: 29 ) . 

نکته مهمی که از  مکالمه و بحث حضرت موسی با خدا دریافت می کنم  این است که ، باید در مسیر جاده عشق ، به ایمان که او (خدا ) با ما و همراه ما است با قوت روح تسلی گام برداریم و فقط و فقط چشمانمان به هدف (اورشلیم آسمانی) باشد و بس . 

دوست خوب من ؛ اگر مایلی خدا را ملاقات کنی ، انجیل مقدس را بردار و بخوان و بچش که خدا در عیسی مسیح چه نیکوست .

در فیض و سلامتی کلام زنده و شیرین انجیل مقدس باشید . آمین  

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s